การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา

การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://chachoengsao-catalog.gdcatalog.go.th/dataset/https-datastudio-google-com-reporting-d41d0e22-a810-4cf6-9400-02bdc81b0f28-page-z0hvc
ผู้แต่ง สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิเงทรา
ผู้ดูแล จังหวัดฉะเชิงเทรา
Last Updated กุมภาพันธ์ 21, 2024, 07:33 (UTC)
Skapad พฤษภาคม 30, 2022, 09:14 (UTC)
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 1 ปี
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล Link
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
แหล่งที่มา สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิเงทรา