ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ปี พ.ศ.2560 - ปี พ.ศ.2564

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ปี พ.ศ.2560 - ปี พ.ศ.2564

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://www.maesai.go.th/2024/?page=main&id=2
ผู้แต่ง นายสมพล ธาตุอินจันทร์
ผู้ดูแล นายสมพล ธาตุอินจันทร์
Last Updated กรกฎาคม 2, 2024, 08:43 (UTC)
Skapad กรกฎาคม 2, 2024, 08:42 (UTC)
[email protected]
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล
งานทะเบียน สำนักปลัดเทศบาล
ระบบฐานข้อมูลเทศบาลตำบลแม่สาย
รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล Xlsx,CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
หมวดหมู่ข้อมูลธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
เทศบาลตำบลแม่สาย