สถิติรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในเทศบาลเมืองแสนสุข

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 20, 2024, 07:47 (UTC)
Created July 20, 2022, 04:36 (UTC)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ พื้นที่เขตเทศบาล
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล 1 เดือน
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
แหล่งที่มา เทศบาลแสนสุข