ชุดข้อมูลการใช้บริการสนามกีฬาในร่ม

ชุดข้อมูลการเข้ามาใช้บริการ และการจองขอใช้บริการสนามกีฬาในร่มแบ่งตามประเภทกีฬาที่จองทั้งประชากรในเขตและนอกเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer เทศบาลแสนสุข
Last Updated February 20, 2024, 07:43 (UTC)
Created March 20, 2023, 09:11 (UTC)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ พื้นที่เขตเทศบาล
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล 1 เดือน
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
แหล่งที่มา เทศบาลแสนสุข