สถิติประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

สถิติประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เช่น จำนวนประชากรภาพรวม จำนวนประชากรแบ่งตามชุมชน จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ จำนวนบ้านเรือน เป็นต้น

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer เทศบาลแสนสุข
Last Updated February 20, 2024, 07:35 (UTC)
Created March 14, 2023, 07:19 (UTC)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ พื้นที่เขตเทศบาล
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล 1 ปี
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
แหล่งที่มา เทศบาลแสนสุข