สถิติงานสัตวแพทย์เทศบาลเมืองแสนสุข

สถิติสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข และการรักษา

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer เทศบาลแสนสุข
Last Updated February 20, 2024, 07:40 (UTC)
Created March 21, 2023, 07:24 (UTC)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ พื้นที่เขตเทศบาล
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล 1 เดือน
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
แหล่งที่มา เทศบาลแสนสุข