ชุดข้อมูลผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ 25 เมตร

ชุดข้อมูลผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ 25 เมตรทั้งแบบรายครั้งและแบบสมาชิก รวมถึงค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer เทศบาลแสนสุข
Last Updated February 20, 2024, 08:05 (UTC)
Created March 21, 2023, 07:02 (UTC)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ พื้นที่เขตเทศบาล
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล 1 เดือน
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
แหล่งที่มา เทศบาลแสนสุข