นักวิ่งบางแสนมาราธอน

ข้อมูลจำนวนนักวิ่งที่เข้าร่วมบางแสนมาราธอน โดยแบ่งตามปี ระยะทางที่วิ่ง และช่วงอายุ

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer เทศบาลแสนสุข
Last Updated February 20, 2024, 07:33 (UTC)
Created June 25, 2021, 06:46 (UTC)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ พื้นที่เขตเทศบาล
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล 1 ปี
ชื่อกอง สำนัก ฝ่าย หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูล เทศบาลแสนสุข
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล เทศบาลแสนสุข
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล 1 ปี
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
อีเมล์กอง สำนัก ฝ่าย หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูล [email protected]
แหล่งที่มา เทศบาลแสนสุข