ข้อมูลนักท่องเที่ยวเทศบาลแสนสุข

ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวของเทศบาลแสนสุข โดยเก็บข้อมูลรายเดือน

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer เทศบาลแสนสุข
Last Updated February 20, 2024, 07:33 (UTC)
Created June 25, 2021, 06:30 (UTC)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ พื้นที่เขตเทศบาล
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล 1 เดือน
ชื่อผู้ติดต่อ เทศบาลแสนสุข
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล 1 เดือน
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
อีเมล์ผู้ติดต่อ [email protected]
แหล่งที่มา เทศบาลแสนสุข